م‍ف‍ردات‌ال‍ف‍اظ‌ال‍ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫ - ‏۵۰۲ق.‬
‏عنوان قراردادی : ال‍م‍ف‍ردات‌ ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ال‍ق‍رآن‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ف‍ردات‌ال‍ف‍اظ‌ال‍ق‍رآن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍راغ‍ب‌‌الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ص‍ف‍وان‌ع‍دن‍ان‌ داوودی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫دمشق‬‏‫: دارالقلم‬‏‫؛ بیروت‬‏‫: الدارالشامیه‬‬‏‫، ۱۴۱۶ق‌.‬‬‏‫= ۱۹۹۶م.‬‏‫= ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۲۴۸ ص.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲۱۳ - ۱۲۲۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : قرآن -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : قرآن -- کشف الآیات
‏موضوع : قرآن-- مسائل لغوی
‏شناسه افزوده : داوودی‌، ص‍ف‍وان‌ ع‍دن‍ان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۸۲/۳‭‭/ر۲م‌۷ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۱۰۱۳۲
 
   آدرس ثابت  م‍ف‍ردات‌ال‍ف‍اظ‌ال‍ق‍رآن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۶۱۰۷۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۴۰۹ ‬
۱
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh