دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏
‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: موسسه عالی حسابداری‏‫‏‏‏‏، ۱۳۵۰.
‏شابک : ۲۵۰ریال:ج.۱ ، چاپ سوم ؛ ‏‫‬‏۳۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ اول)
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۴۶.
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۴۸.
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۵۱).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ سوم: ۱۳۵۰).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج‌. ۱. اش‍خ‍اص‌ و ام‍وال‌ .-ج. ۲. تعهدات و قراردادها.-
‏موضوع : حقوق مدنی -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭KMH۵۰۰‏‫‭/ص‌۷د۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۳۴۶/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۵‎۷‎۳‎۲‎۸
 
   آدرس ثابت  دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۷۷۱۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۷۷۱۳ ‬
۲
۲
۱۳۵۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۷۹۴۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۷۹۴۲ ‬
۱
۳
۱۳۵۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۰۰۸۸۲ ‬
‪ ۱۰۲۲۵۲۵ ‬
۲
۱
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۰۰۸۸۳ ‬
‪ ۸۱۰۵۳۶ ‬
۲
۳
۱۳۵۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۰۰۸۸۴ ‬
‪ ۷۴۹۹۹۴ ‬
۱
۱
۱۳۵۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۸۷۶ ‬
‪ ۷۵۱۱۸۳ ‬
۱
۲
۱۳۵۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۵۰۱۱ ‬
‪ ۱۵۱۷۸۸۴ ‬
۱
۴
۱۳۴۸
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh