بررسی میزان تأثیر حقوق و دستمزد در رضایت شغلی کارکنان مجتمع‌های درمانی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۰۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۷۸۸۵۵
‏پدیدآور : دربندی، مجید
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان تأثیر حقوق و دستمزد در رضایت شغلی کارکنان مجتمع‌های درمانی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مجید دربندی ؛ استاد راهنما غلامرضا معمارزاده ؛ استاد مشاور حمیدرضا وکیلی‌فرد
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد) : مدیریت صنعتی‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : د، ۱۵۰ ورقجدول، نمودار، پرسشنامه
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۹۲- ۹۳
‏شناسه افزوده : معمارزاده، غلام‌رضا، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : وکیلی‌فرد، حمیدرضا، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
رضایت شغلی
ک‍ارک‍ن‍ان‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)
‏چکیده : هدف پژوهش ۱- شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان مراکز درمانی بنیاد ۲- بررسی تأثیر حقوق و دستمزد پرداختی بر رضایت شغلی کارکنان در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان ۳- ارائه پیشنهادات کاربردی برای افزایش رضایت شغلی کارکنان . روش پژوهش از نظر هدف تحقیق، کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن قابلیت اجرایی دارد و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعا توصیفی از نوع پیمایشی است. نتیجه کلی : ۱- عوامل سازمانی در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار بگیرد و سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد و ترفیعات متناسب با خواسته های کارکنان و سیاستهای اداری بنیاد تعدیل گردد. ۲- مدیریت برای افزایش رضایت شغلی کارکنان عوامل سازمانی - محیطی - ماهیت کار عوامل فردی را متناسب با میزان حقوق و دستمزد کارکنان مورد بازنگری قرار دهد۳- به مدیریت پیشنهاد می شود خط مشی های سازمانی را با مشارکت کارکنان تعیین نماید.
 
   آدرس ثابت  بررسی میزان تأثیر حقوق و دستمزد در رضایت شغلی کارکنان مجتمع‌های درمانی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh