ماهیت سیاست اثر ج.د.ب. میلر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۶۶۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۷۸۵۷۶
‏پدیدآور : میلر، جان‌دونالد بروس، ۱۹۲۲- م
Miller, J.D.B John Donald Bruce
‏عنوان و نام پديدآور : ماهیت سیاست اثر ج.د.ب. میلر[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ترجمه محمد رفیعی‌مهرآبادی ؛ استاد راهنما علی پاشاصالح
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی): علوم سیاسی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۴۳
‏مشخصات ظاهری : [۱]، ۶۹ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه
‏شناسه افزوده : رفیعی‌مهرآبادی، محمد، مترجم
‏شناسه افزوده : پاشاصالح، علی، استاد راهنما
‏توصیفگر : ذات و ماهیت
قانون و سیاست
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ت‍وزی‍ع‌ ق‍درت‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی اقتصادی
‏چکیده : پژوهش حاضر شامل موارد ذیل است. سیاست و تنوع، فعالیت های سیاسی، قدرت سیاست، سیستم های اقتصادی و سیاسی، عدم تساوی اقتصادی و دیدگاههای سیاسی ...
 
   آدرس ثابت  ماهیت سیاست اثر ج.د.ب. میلر
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh