ح‍ک‍ای‍ت‌ زم‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : حسین‌مردی، عباس
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ک‍ای‍ت‌ زم‍س‍ت‍ان‌ / خاطره عباس حسین‌مردی ؛ مصاحبه و تالیف سعید عاکف.
‏مشخصات نشر : ‏‫م‍ش‍ه‍د‬‬‏‫: ملک اعظم‬‬‏‫، ۱۳۸۶.‬‏‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۳، ۱۶، [۸] ص. تصویر‏‬.‬‬‬‏‫: مصور (رنگی) ، نمونه.‬
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰ ریال‬ ‏‫: -5 978-600-90192-0‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‏‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ریال (چاپ نهم)‏‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‏‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)‏‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ریال ( چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)‏‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال ( چاپ هفدهم )‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال(چاپ سی و هفتم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال( چاپ سی و هشتم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال(چاپ سی و نهم)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (چاپ چهلم)‮‬
‏يادداشت : چاپ قبلی : کاتبان، ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ ششم: آذر ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هفتم.
‏يادداشت : چاپ هشتم: فروردین ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ نهم: شهریور ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دهم و یازدهم: مهر ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: آبان ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم : آذر ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ چهاردهم: بهمن ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم و هفدهم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هجدهم: آبان ماه ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : چاپ سی و هفتم :‌۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ سی و هشتم تا چهلم : ۱۳۹۱.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۶ - ۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏موضوع : حسین‌مردی، عباس
‏موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خاطرات
‏شناسه افزوده : ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۶۲۹‭‬ ‭/ح۵۳آ۳ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭‬‭۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۲۳۹۰۹
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ح‍ک‍ای‍ت‌ زم‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۶۵۴۸ ‬
‪ ۶۳-۸۵۲۵۶ ‬
۳
۱۳۸۷
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۳۵۰۱ ‬
‪ ۶۳-۱۳۳۷۹۸ ‬
۲۶
۱۳۸۹
۲۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۳۳۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۷۱۹ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۱۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۴۶۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۹۱۳ ‬
۲۴
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۲۱۸ ‬
‪ ۷۱۳۴۸۶ ‬
۱
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۲۱۹ ‬
‪ ۷۱۳۴۸۵ ‬
۲
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۹۹۴۳ ‬
‪ ۹۱۷۰۷۹ ‬
۲۷
۱۳۸۸
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۹۹۴۴ ‬
‪ ۹۱۷۰۸۰ ‬
۲۸
۱۳۸۸
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۰۰۹۶ ‬
‪ ۱۱۹۲۱۹۰ ‬
۳۲
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۰۰۹۷ ‬
‪ ۱۱۹۲۱۹۱ ‬
۳۳
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۳۹۵۲ ‬
‪ ۱۲۰۸۵۲۸ ‬
۳۰
۱۳۸۹
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۳۹۵۳ ‬
‪ ۱۲۰۸۵۲۷ ‬
۳۴
۱۳۸۹
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۵۹۶۴ ‬
‪ ۹۰۱۸۷۴ ‬
۶
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۵۹۶۵ ‬
‪ ۹۰۱۸۷۳ ‬
۷
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۵۷۵۱ ‬
‪ ۹۰۰۴۸۵ ‬
۴
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۵۷۵۲ ‬
‪ ۹۳۲۹۲۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۳۹۸۰ ‬
‪ ۸۵۴۲۳۸ ‬
۸
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۳۹۸۱ ‬
‪ ۸۵۴۲۳۹ ‬
۹
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۵۷۸۴ ‬
‪ ۸۸۸۳۳۵ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۵۷۸۵ ‬
‪ ۸۹۴۲۰۱ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۲۳۰۴ ‬
‪ ۸۶۴۹۴۱ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۲۳۰۵ ‬
‪ ۸۶۴۹۴۰ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۸۷۶۵ ‬
‪ ۸۹۱۱۷۸ ‬
۱۴
۱۳۸۷
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۸۷۶۶ ‬
‪ ۹۲۵۴۵۴ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۸۳۶۰ ‬
‪ ۸۴۹۴۸۷ ‬
۱۶
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۸۳۶۱ ‬
‪ ۸۴۹۴۸۶ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۸۸۹۹ ‬
‪ ۷۶۲۹۹۸ ‬
۱۸
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۸۹۰۰ ‬
‪ ۷۶۲۹۹۷ ‬
۱۹
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۳۵۴۶ ‬
‪ ۷۶۸۷۴۳ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۳۵۴۷ ‬
‪ ۷۶۸۷۴۴ ‬
۲۱
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۸۳۹۸ ‬
‪ ۷۹۲۹۷۸ ‬
۲۲
۱۳۸۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۸۳۹۹ ‬
‪ ۷۹۲۹۷۹ ‬
۲۳
۱۳۸۸
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۲۵۷۷ ‬
‪ ۱۲۵۸۵۱۸ ‬
۴۱
۱۳۸۹
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۲۵۷۸ ‬
‪ ۱۲۵۸۵۱۹ ‬
۴۲
۱۳۸۹
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۳۰۲۱ ‬
‪ ۱۲۰۶۳۲۴ ‬
۳۵
۱۳۹۰
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۳۰۲۲ ‬
‪ ۱۲۰۶۳۲۳ ‬
۳۱
۱۳۹۰
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۱۲۶۳ ‬
‪ ۱۲۶۱۲۳۱ ‬
۳۶
۱۳۸۹
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۱۲۶۴ ‬
‪ ۱۲۶۱۲۳۰ ‬
۳۷
۱۳۸۹
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۱۲۷۱ ‬
‪ ۱۲۶۱۲۲۹ ‬
۳۸
۱۳۹۰
۳۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۱۲۷۲ ‬
‪ ۱۲۶۱۲۲۸ ‬
۳۹
۱۳۹۰
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۵۴۰۶ ‬
‪ ۹۲۵۴۵۳ ‬
۲۹
۱۳۸۷
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۴۲۴۰ ‬
‪ ۱۲۲۳۹۴۶ ‬
۴۰
۱۳۸۹
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۴۲۴۱ ‬
‪ ۱۲۲۳۹۴۷ ‬
۴۳
۱۳۸۹
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۰۲۷۶ ‬
‪ ۱۲۳۴۱۰۳ ‬
۴۶
۱۳۸۹
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۰۲۷۷ ‬
‪ ۱۲۳۴۱۰۲ ‬
۴۷
۱۳۸۹
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۰۲۷۸ ‬
‪ ۱۲۳۴۱۰۱ ‬
۴۵
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۰۲۷۹ ‬
‪ ۱۲۳۴۱۰۰ ‬
۴۴
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۰۲۸۰ ‬
‪ ۱۲۳۴۰۹۹ ‬
۴۸
۱۳۸۹
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۰۲۸۱ ‬
‪ ۱۲۳۴۰۹۸ ‬
۴۹
۱۳۸۹
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۹۹۷۶ ‬
‪ ۱۲۶۲۱۶۹ ‬
۵۰
۱۳۹۰
۳۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۹۹۷۷ ‬
‪ ۱۲۶۲۱۶۸ ‬
۵۱
۱۳۹۰
۳۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۱۱۴ ‬
‪ ۱۲۵۵۳۰۵ ‬
۵۲
۱۳۸۹
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۱۱۵ ‬
‪ ۱۲۵۵۳۰۴ ‬
۵۴
۱۳۸۹
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۲۱۹۳ ‬
‪ ۱۲۶۹۷۲۸ ‬
۵۵
۱۳۹۰
۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۲۱۹۴ ‬
‪ ۱۲۶۹۷۲۹ ‬
۵۶
۱۳۹۰
۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۵۱۸۵ ‬
‪ ۱۲۶۰۸۴۸ ‬
۵۷
۱۳۹۰
۳۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۵۱۸۶ ‬
‪ ۱۲۶۰۸۴۹ ‬
۵۸
۱۳۹۰
۳۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۶۹۱۵ ‬
‪ ۱۳۶۳۳۴۴ ‬
۶۰
۱۳۹۱
۴۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۶۹۱۶ ‬
‪ ۱۳۶۳۳۴۵ ‬
۶۱
۱۳۹۱
۴۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۹۰۴۴ ‬
‪ ۱۳۶۵۱۱۱ ‬
۶۲
۱۳۹۱
۳۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۹۰۴۵ ‬
‪ ۱۳۶۵۱۱۰ ‬
۶۳
۱۳۹۱
۳۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۲۴۵۶ ‬
‪ ۱۳۹۲۳۲۷ ‬
۶۴
۱۳۹۰
۳۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۲۴۵۷ ‬
‪ ۱۳۹۲۳۲۸ ‬
۶۵
۱۳۹۰
۳۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۲۴۵۸ ‬
‪ ۱۳۹۲۳۲۶ ‬
۶۶
۱۳۹۱
۳۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۲۴۵۹ ‬
‪ ۱۳۹۲۳۲۵ ‬
۶۸
۱۳۹۱
۳۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۶۵۳۱ ‬
‪ ۱۹۷۲۹۲۵ ‬
۶۹
۱۳۹۶
۵۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۳۰۶۰۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۷۹۹۹۴ ‬
۵۹
۱۳۹۷
۵۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh