اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ "درس‍ه‍ای‌ ارش‍اد"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ "درس‍ه‍ای‌ ارش‍اد"/ از ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌؛ [گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍ه‍ام‌: موسسه بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی مزینانی‏‫، ۱۳ -‬ ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳ج.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار/ علی شریعتی‏‫؛‏‏ [ج] ۱۸.‬
‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ریال‬: (ج.۳، چاپ هفتم)‏‫‭964-6071-56-2 :‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ هشتم)‬
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌، ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ قبلی: الهام، ۱۳۶۹.
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ هشتم: ۱۳۸۷).
‏موضوع : محمد‏‫ (ص)‬‬، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏‏‬‬ -- سرگذشتنامه
‏موضوع : اسلام -- بررسی و شناخت
‏شناسه افزوده : دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی
‏شناسه افزوده : بنیاد فرهنگی شریعتی
‏شناسه افزوده : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار/ علی شریعتی‏‫؛‏‏ [ج]۱۸.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۳۳/۷‭‬ ‭/ش۴ ۱۸.ج ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۰‎۴‎۳‎۴‎۶
 
   آدرس ثابت  اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ "درس‍ه‍ای‌ ارش‍اد"
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۲۱۵۶ ‬
‪ ۶۳-۹۲۶۲۳ ‬
۳
۳
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۰۳۵ ‬
‪ ۱۵۳۷۶۰ ‬
۴
۱۳۶۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۰۳۶ ‬
‪ ۱۵۳۷۶۱ ‬
۳
۱۳۶۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۸۷۰۲ ‬
‪ ۱۵۳۷۵۸ ‬
۱
۱
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۸۷۰۳ ‬
‪ ۱۵۳۷۵۹ ‬
۱
۲
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۹۳۸۰ ‬
‪ ۶۶۷۸۸۵ ‬
۳
۱
۱۳۸۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۴۹۷۴ ‬
‪ ۶۴۸۷۴۱ ‬
۳
۲
۱۳۶۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۱۳۶۴ ‬
‪ ۸۸۵۹۴۳ ‬
۳
۹
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۱۳۶۵ ‬
‪ ۸۸۵۵۲۷ ‬
۳
۱۰
۱۳۸۷
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh