پژوهشی بر تاریخچه زبان‌های ساختگی و ساختارشناسی زبان اسپرانتو
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۴۱۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۸۸۲۵
‏پدیدآور : صراف٬ نگین
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهشی بر تاریخچه زبان‌های ساختگی و ساختارشناسی زبان اسپرانتو[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر نگین صراف ؛ استاد راهنما علی میرعمادی ؛ استاد مشاور حسین وثوقی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۷ ورق:مصور٬ جدول
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۸۵ - ۱۸۷
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : زبان شناسی همگانی ‬
‏شناسه افزوده : میرعمادی٬ علی٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : وثوقی٬ حسین٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : اسپرانتو
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍گ‍ی‌
ساختار زبانی
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی
‏چکيده : ‏‫هدف پژوهش : آشنایی مقدماتی با زبان های علمی ساخته بشر و بررسی ساختاری زبان اسپرانتو به عنوان نمونه ای موفق نسبت به سایر این گونه زبانها. روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد و جنس و غیره : حتی المقدور به کلیه کتاب ها و اسناد موجود در این زمینه مراجعه شده است. روش پژوهش : روش پژوهش حاضر توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات٬ کتابخانه ای است. ابزار اندازه گیری : به دلیل نوع پژوهش نیازی به استفاده از ابزار اندازه گیری نبوده است. طرح پژوهش : این پژوهش ابتدا به توصیف تاریخچه زبان های ساختگی می پردازد. سپس ساختار زبان اسپرانتو ( آوا شناسی٬ صرف و نحو ) را شرح می دهد و سرانجام درباره وجود جامعه شناختی و کاربردی این زبان به بحث می پردازد. نتیجه کلی : هر دو گروه زبانی یعنی یکی مبتنی بر عقل و دیگری مبتنی بر زیبایی از موفقیت چشمگیری برخوردار نبوده اند. بنابراین اگر بخواهیم حد واسط مناسبی میان ساده گرایی جستجو کنیم و میان این دو توازنی برقرار کنیم٬ می توان ادعا کرد که زبان اسپرانتو به طور قابل ملاحظه ای به این موازنه نزدیک شده است یعنی این زبان حد واسط مناسب و موفقی میان ساده گرایی و طبیعی گرایی است.‬
 
   آدرس ثابت  پژوهشی بر تاریخچه زبان‌های ساختگی و ساختارشناسی زبان اسپرانتو
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh