شاخه‌ی زرین: پژوهشی در جادو و دین
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز ج‍ورج‌، ۱۸۵۴ - ۱۹۴۱م‌.
Frazer, James George
‏عنوان و نام پديدآور : شاخه‌ی زرین: پژوهشی در جادو و دین / جیمز‌جورج فریزر؛ ویرایش و مقدمه‌‌ی رابرت فریزر؛ ترجمه‌ی کاظم فیروزمند.
‏مشخصات نشر : تهران: آگاه‏‫، ۱۳۸۴.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۶۱ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭964-416-219-6 :‬‬ ؛ ‏‫۹۸۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰۰ ریال(چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰۰ ریال(چاپ هفتم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: The golden bough: a study in religion and magic, 2002‭.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: بهار ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم : زمستان ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ پنجم : پائیز ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۸۴- ۱۳۹۹تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اسطوره‌شناسی
‏موضوع : دین
‏موضوع : جادوگری
‏موضوع : خرافات
‏شناسه افزوده : فریزر، رابرت، ۱۹۴۷ - م، ویراستار
‏شناسه افزوده : Fraser, Robert
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍روزم‍ن‍د، ک‍اظم‌، ‏‫۱۳۲۷ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BL۳۱۰‏‫‭/ف۴ش۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۰۱/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۸‎۴‎۷‎۶‎۰
 
   آدرس ثابت  شاخه‌ی زرین: پژوهشی در جادو و دین
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۰۵۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۴۱۳ ‬
۱۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۳۳۷ ‬
‪ BL۳۱۰ /ف۴ش۲ ۱۳۸۴ ‬
۹
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۳۰۶۲۱ ‬
‪ ۱۷۸۶۸۴۶ ‬
۱۵
۱۳۹۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۱۹۱۶۹ ‬
‪ ۱۷۹۳۴۲۸ ‬
۱۶
۱۳۹۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۸۰۳۸ ‬
‪ ۸۳۳۲۰۷ ‬
۷
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۸۰۳۹ ‬
‪ ۸۳۳۲۰۸ ‬
۸
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۱۰۰۱ ‬
‪ ۹۲۲۷۴۴ ‬
۱
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۱۰۰۲ ‬
‪ ۹۲۲۷۴۵ ‬
۲
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۹۵۱۱ ‬
‪ ۸۴۶۶۰۰ ‬
۳
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۹۵۱۲ ‬
‪ ۸۴۶۶۰۱ ‬
۴
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۷۰۳۰ ‬
‪ ۷۸۸۳۷۷ ‬
۵
۱۳۸۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۷۰۳۱ ‬
‪ ۷۸۸۳۷۶ ‬
۶
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۳۴۲۴۵ ‬
‪ ۲۲۴۷۷۱۶ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۴۲۴۶ ‬
‪ ۱۵۲۸۵۶۲ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۸۲۰۸۴ ‬
‪ ۱۶۶۱۵۴۷ ‬
۱۳
۱۳۹۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۲۰۸۹ ‬
‪ ۲۰۱۰۹۵۴ ‬
۱۷
۱۳۹۷
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh