موعودنامه: فرهنگ الفبایی مهدویت پیرامون حضرت مهدی (عج) ، غیبت، انتظار، ظهور و ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ون‍ه‌ای‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۹ -
‏عنوان و نام پديدآور : موعودنامه: فرهنگ الفبایی مهدویت پیرامون حضرت مهدی (عج) ، غیبت، انتظار، ظهور و ... / مجتبی تونه‌ای.
‏مشخصات نشر : ‏‫قم‬‏‫: مشهور‬‏‫‏، ۱۳۸۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[‏۸۰۰]‫ ص.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ریال‏‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ هفتم‬‏‫ : 964-8350-53-1‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال(چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال ( چاپ دهم )‬‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‮‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال ( چاپ دوازدهم )‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ هفتم ، هشتم، دهم ٬ یازدهم تا سیزدهم: ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۷۹۱]- ۷۹۷.‏‬‬
‏موضوع : م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (عج)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌‏‫، ۲۵۵ق‌ ‏-
‏موضوع : مهدویت-- دایره‌المعارف‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۵۱/۳۵‮‮‏‫‬‭‭‭/ت۹م۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۶۲۰۳‏‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۴‎۳‎۵‎۱
 
   آدرس ثابت  موعودنامه: فرهنگ الفبایی مهدویت پیرامون حضرت مهدی (عج) ، غیبت، انتظار، ظهور و ...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۴۳۱ ‬
‪ ۶۳-۳۴۳۱ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۷۵۵۴ ‬
‪ ۶۳-۱۱۷۵۷۸ ‬
۱۴
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۱۷۴۹ ‬
‪ ۳۳۱۸۸۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۱۷۵۰ ‬
‪ ۱۸۸۴۸۱۰ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۹۸۲۱ ‬
‪ ۱۵۹۳۳۰۲ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۹۸۲۲ ‬
‪ ۱۱۲۳۳۷۱ ‬
۱۳
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۶۲۳۱ ‬
‪ ۸۵۰۵۷۸ ‬
۳۰
۱۳۸۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۶۲۳۲ ‬
‪ ۸۵۰۵۷۹ ‬
۳۱
۱۳۸۸
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۸۸۵۶۲ ‬
‪ ۱۰۵۶۶۷۳ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۸۸۵۶۳ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۶۴ ‬
۱۶
۱۳۸۸
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۹۴۰۷۷ ‬
‪ ۱۱۳۸۳۳۹ ‬
۴
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۹۴۰۷۸ ‬
‪ ۱۱۳۸۳۳۸ ‬
۵
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۳۶۶۳ ‬
‪ ۷۹۴۶۱۶ ‬
۶
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۳۶۶۴ ‬
‪ ۷۹۴۶۱۵ ‬
۹
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۵۰۰۷ ‬
‪ ۷۹۱۸۰۱ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۵۰۰۸ ‬
‪ ۷۹۱۸۱۸ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh