رع‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : رع‍د[پیایند: روزنامه]
‏مشخصات نشر : ته‍ران‌: مطبعه طهران، ۱۳۳۱ ق.- = ۱۲۹۲ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: ق‍طع‌۵ /۵۳س‌.م‌
‏فاصله انتشار : دوبار در هفته
‏يادداشت : عنوان تا سال۵ شماره۱۳: برق
‏يادداشت : م‍دی‍ر و سربیر: ض‍ی‍اء‌ال‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
‏عنوان قبلی ( پیایندها) : برق
‏موضوع : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ض‍ی‍اء‌ال‍دی‍ن‌،۱۲۷۰-۱۳۴۸ ، م‍دی‍ر و س‍ردب‍ی‍ر
‏رده بندی کنگره : DSR۱۴۵۵/ر۷
‏رده بندی د... : /۰۷۵۲۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۱۰۱۲۲۹۴
‏ادامه ی: : برق
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  رع‍د
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh