<ال‍ح‍رس‌ = ح‍رس‌> ال‍ث‍وری‌ الای‍ران‍ی‌: ن‍ش‍ات‍ه‌ و ت‍ک‍وی‍ن‍ه‌ و دوره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ت‍س‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ح‍رس‌ ال‍ث‍وری‌ الای‍ران‍ی‌: ن‍ش‍ات‍ه‌ و ت‍ک‍وی‍ن‍ه‌ و دوره‌/ ک‍ی‍ن‍ی‍ث‌ ک‍ات‍زم‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رک‍ز الام‍ارات‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍ت‍رات‍ی‍ج‍ی‍ه‌
‏مشخصات نشر : اب‍وظب‍ی‌ : م‍رک‍ز الام‍ارات‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍ت‍رات‍ی‍ج‍ی‍ه‌ , ۱۴۱۷ق‌ = ۱۹۹۶ م‌ =۱۳۷۵ .
‏مشخصات ظاهری : ۲۶۴ص‌
‏فروست : (دراس‍ات‌ م‍ت‍رج‍م‍ه‌۳)
‏وضعیت فهرست نویسی : old catalog
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ارت‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : UA۸۵۳/‌ال‍ف‌‬۹ک‌۲ ۱۳۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌پ‍۲۰
 
   آدرس ثابت  <ال‍ح‍رس‌ = ح‍رس‌> ال‍ث‍وری‌ الای‍ران‍ی‌: ن‍ش‍ات‍ه‌ و ت‍ک‍وی‍ن‍ه‌ و دوره‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh