مکتوب طنز سه نقطه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : مهدی نژاد، امید، ۱۳۵۸ -
‏عنوان و نام پديدآور : مکتوب طنز سه نقطه/ پدیدآور امید مهدی‌نژاد و گروه نویسندگان.
‏مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ج.‬: مصور،‌ عکس.
‏شابک : ‏‫‬دوره‬‭‬‏‫‭ 978-600-03-0180-4 :‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‭‬‮‬‏‫: ج.۱‭‬‮‬‏‫‬‭‭978-600-03-0176-7 : ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‭‬‏‫: ج.۲‭‬‏‫‬‭978-600-03-0177-4 : ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‭‬‮‬‏‫: ج.۳‭‬‮‬‏‫‬‭978-600-03-0170-5 : ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‭‬‮‬‏‫: ج.۴‭‬‮‬‏‫‬‬‭‭978-600-03-0178-1 : ؛ ‏‫‬۱۰۰۰۰۰ ریال‏‫‬: ‏‫ج.۵‭‬‬‏‫‬: ‏‫‭978-600-03-0179-8‬‭‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۶‭‬‬: ‏‫‭978-600-03-0303-7‬‭‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‭‬‮‬‬‏‫: جلد صفر‭‬‮‬‏‫‬‬‭978-600-03-0174-3 : ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‭‬‮‬‏‫: جلد نیم‭‬‏‫‬‭‭978-600-03-0174-3 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ج.۵ (چاپ اول: ۱۳۹۴).‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۶ (چاپ اول: ۱۳۹۴)(فیپا).‭‬‬
‏موضوع : طنز فارسی -- قرن ۱۴ -- مجموعه‌ها
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات سوره مهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۳۱۷‏‫‬‭/م۹م۷ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮ف‍ا‬۷/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۳۶۱۰۴
 
   آدرس ثابت  مکتوب طنز سه نقطه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۳۶۷۵ ‬
‪ ۶۳-۳۷۹۱۳ ‬
۵
۱
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۶۲۵۳ ‬
‪ ۱۷۵۳۳۵۱ ‬
۵
۲
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۶۲۵۴ ‬
‪ ‏۱۷۶۴۳۷۳ ‬
۵
۳
۱۳۹۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh