دنیای شیرین بچه‌داری: فرزندی که می پرورم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌
Pernoud, Laurence
‏عنوان و نام پديدآور : دنیای شیرین بچه‌داری: فرزندی که می پرورم/ لورانس پرنو ؛ ترجمه‌ی لی‌لا سازگار.
‏مشخصات نشر : تهران : نشر نی، ‏‫۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۱۵ ص.‬: مصور(رنگی)، جدول. 
‏شابک : ‏‫۵۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-964-185-432-6:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: .‎J'eleve mon enfant, de la naissance a l'ecole‬‬
‏يادداشت : کتاب حاضر اولین بار تحت عنوان " ف‍رزن‍دی‌ ک‍ه‌ م‍ن‌ م‍ی‌پ‍رورم‌، دن‍ی‍ای‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍چ‍ه‌داری‌؛ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و پ‍رورش‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ودک‌ از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍گ‍ی‌ " توسط انتشارات روزب‍ه‍ان‌ در سال ۱۳۶۷منتشر شده‌است.
‏یادداشت : واژه‌نامه. 
‏عنوان دیگر : ف‍رزن‍دی‌ ک‍ه‌ م‍ن‌ م‍ی‌پ‍رورم‌، دن‍ی‍ای‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍چ‍ه‌داری‌؛ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و پ‍رورش‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ودک‌ از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍گ‍ی‌
‏موضوع : نوزاد -- سلامتی و بهداشت
‏موضوع : نوزاد -- تغذیه
‏موضوع : کودکان -- سلامتی و بهداشت
‏شناسه افزوده : س‍ازگ‍ار، ل‍ی‌لا،‏‫ ۱۳۲۸ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭RJ۱۰۱‭‏‫‬‭/پ‌۳۸ف‌۴ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۱۳/۰۴۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۳۴۰۶۹
 
   آدرس ثابت  دنیای شیرین بچه‌داری: فرزندی که می پرورم
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۹۵۳۹ ‬
‪ ۱۹۵۱۱۳۸ ‬
۱
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۹۵۴۰ ‬
‪ ۱۷۲۵۷۲۷ ‬
۲
۱۳۹۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh