فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی کتابخانه مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى. کتابخانه
‏عنوان و نام پديدآور : فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی کتابخانه مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى/‏‫ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره، مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى. ‬
‏مشخصات نشر : قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ‏‫۱۳۹۴ -
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره؛ ۱۱۳۳‏‫، ۱۱۳۴‬. فهرست‌ها‏‫؛ ۱‏‫، ۲‬
مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى‏‫؛ ‏‫۵۲.‬‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰۰ریال‬‏‫: ج. ۱‬‏‫:‏ ‬‮‭978-964-411-907-1‬‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰۰۰ریال‬‏‫: ج. ۲‬‏‫: ‬‮‭978-964-411-908-8‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰۰ریال‬‏‫:ج.۳‬‏‫:‏‫‬‭978-964-411-909-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۹۴).‬
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۹۵).
‏مندرجات : ‏‫ج. ۱. نسخه‌های ۱- ۵۰۰‬‏‫.- ج. ۲. نسخه‌های ۵۰۱ - ۱۰۰۰‬.- ج. ۳. نسخه‌های ۱۰۰۱ - ۱۵۰۰
‏موضوع : علوم اسلامی -- نسخه‌های خطی -- چاپ عکسی -- فهرست‌ها
‏موضوع : نسخه‌های خطی -- چاپ عکسی -- فهرست‌ها
‏موضوع : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى. کتابخانه -- فهرست‌ها
‏موضوع : Islamic science* -- Manuscripts -- Facsimiles -- Catalogs
‏موضوع : Manuscripts -- Facsimiles -- Catalogs
‏شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى
‏شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭Z۶۶۱۱ /‮الف‬۵‏‫‬‮‭م۸ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭۰۱۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۹۹۷۱۴
 
   آدرس ثابت  فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی کتابخانه مركز پژوهشى دایرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع
‪ ۲۶۷۵۶۷۰ ‬
‪ ‏‫‭Z۶۶۱۱/‮الف‬۵ ‏‫‬‮‭م۸ ۱۳۹۴ ‬
۱
۱
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۵۶۷۱ ‬
‪ ۱۷۲۵۷۴۵ ‬
۱
۲
۱۳۹۴
۱
 
تالار مرجع
‪ ۲۶۷۵۶۷۲ ‬
‪ ‏‫‭Z۶۶۱۱/‮الف‬۵ ‏‫‬‮‭م۸ ۱۳۹۴ ‬
۲
۱
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۵۶۷۳ ‬
‪ ۱۷۲۵۷۴۴ ‬
۲
۲
۱۳۹۴
۱
 
تالار مرجع
‪ ۲۷۰۸۷۵۸ ‬
‪ ‏‫‭Z۶۶۱۱/‮الف‬۵ ‏‫‬‮‭م۸ ۱۳۹۴ ‬
۳
۱
۱۳۹۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۸۷۵۹ ‬
‪ ۱۷۴۷۱۹۳ ‬
۳
۲
۱۳۹۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh